Examen  final de Bioquimica medica, dia 19/11/2021 se pasa al dia 26/11/2021 en el horario 10:00 hs. 

 
Examen final biologia molecular del dia 22/11/2021(feriado) se pasa al dia 23/11/2021 en el horario de 18:30.